Våre tjenester


Renhold

Personlig hygiene (f.eks. dusj, påkledning)

Matlaging

Vanlig husarbeid

Handling av varer

Klesvask

Små reparasjon

Assistanse med medikamenthåndtering

Trygghets besøk dag, kveld og natt

Enkel fotpleie

Måling av blodtrykk og blodsukker